Aloma Mercé Rodoreda

In Glogpedia

by naranmiquel
Last updated 5 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Book Reports

Toggle fullscreen Print glog
Aloma Mercé Rodoreda

ESPAI

Vaixell/Port: On Joan i Aloma va a buscar Robert i es veuen per primera vegada i també per última quan Joan i Aloma acompanyen a Robert en el seu retorn a Amèrica. Diferents carrers del poble: On van a donar el volt Aloma i Robert i Aloma i Joan, al portal de casa la Coral, a Montjuïc el dia de Sant Joan, el Metro de Barcelona a, la Rambla, ... .

La casa on es troben: Aloma, Anna, Daniel, Robert, i JoanJardí de la casa: Lloc on Aloma cada dia rega les plantes, on també moltes nits es queda mirant les estrelles i on i podríem destacar el moment en que Robert li dona un flor a Aloma i li diu que es molt bonica que Coral.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

És el germà gran de l'Anna, viu a Amèrica i va venir per estar-se un temps a Barcelona. Aloma al final va acaba quedant-se embarassada d'ell.

Naran i Miquel Bat-1Català

Veïna d’Aloma, bonica, rica i fina, i li agradava que els homes estiguessin per ella. Molt presumida, però una mica descarada.

Mare de Daniel i cunyada d’Aloma, té un rol important a casa, és una mica desapassionada i és gelosa.

Protagonista de la novel·la, qui moltes vegades explica les seves anècdotes, els seus pensaments, els seus sentiments. Té un caràcter poc madur i, hi podem observar, borderia en ella, però tot hi això, és, també, una persona responsable i que ajuda molt els altres.

Fill d’Anna i Joan, que el final acaba morin per una enfermetat.

ALOMAMERCÈ RODOREDA

CORAL

ALOMA

ANNA

DANIEL

ROBERT

JOAN

Personalment recomanem a tots els lectors a llegir el llibre Aloma de la Mercè Rodoreda, ja que és una novel·la psicològica per l’argument, pel narrador i per la tècnica de presentació. Ciutadana pel temps i espais històrics. També parla molt de la figura femenina de la dona vista com a víctima i simbòlica. Tot i que és un llibre poc entenedor i explica molt lentament els fets que van passant.

Aloma, editada inicialment el 1938, és la novel·la que enllaça les produccions de produccions de preguerra i de postguerra de Mercè Rodoreda. Aloma narra la història de la relació entre la jove de divuit anys en que dona títol la novel·la i Rober, el cunyat d’Aloma i germà d’Anna, vingut d’Amèrica. Aloma és una noia que viu a casa del seu germà Joan, la seva cunyada Anna i el seu nebot Daniel a la casa on va néixer, situada al barri de Sant Gervasi de Barcelona. No tenen gaires diners.

Citation

"L'amor em fa fàstic" Així comença la novel·la, ja que la novel·la tracta diferents temes, de les relacions amoroses.

És el germà d’Aloma, el marit d'Anna, pare de Daniel i l'amant de la Coral.Es va fer càrrec d'Aloma i Daniel (germà que va morir) quan van morir els seus pares.

La història reflecteix un any ,decisiu, de la vida de la protagonista. Les estacions són símbols de l'estat anímic d'Aloma. A la primavera la protagonista experimenta esperança, el clímax de la novel·la està a l'estiu (en la nit de Sant Joan).

TEMPS


Comments

    There are no comments for this Glog.