Next-Gen

ALLOTROP ATOMLAR ⬅️⬅️

by selinsayar15
Last updated 3 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
ALLOTROP ATOMLAR ⬅️⬅️

Bir elementin faklı nötron sayısına sahip atomlarına izotop atomlar denir. Aşağıdaki taneciklerde izotoplara örnek verilebilir.(H: Hidrojen, D: Döteryum, T: Trityum, N: Azot, Cl: klor)

Allotrop, aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilerek farklı geometrik şeklindeki kristallerine denir. Örneğin grafitle elmas, beyaz fosforla kırmızı fosfor, rombik kükürtle monoklinik kükürt, ozon ile oksijen birbirinin allotropudur. Allotropların fiziksel özellikleri kristallerinin dizilişleri birbirinden farklıdır. Allotropların kimyasal özellikleri, örneğin tepkimeye girme istekleri gibi birbirlerinden farklıdır.

Örnekler; oksijen (O2) ve ozon (O3) gazları, kırmızı fosfor ve beyaz fosfor, l-kükürt ve m-kükürt.

Diğer bir örnek olarak grafit ve elmas verilebilir. Grafitin karbon bağları zayıf, elmasınkiler ise çok güçlüdür.

Allotrop moleküllerin hem kimyasal özelliklerinin birçoğu hem de fiziksel özelliklerinin tümü birbirinden farklıdır. Sadece aynı maddeyle tepkimeye girdiklerinde oluşturacakları bileşikler aynıdır.

ALLOTROP ATOMLARI

Allotrop moleküllerin hem kimyasal özelliklerinin birçoğu hem de fiziksel özelliklerinin tümü birbirinden farklıdır. Sadece aynı maddeyle tepkimeye girdiklerinde oluşturacakları bileşikler aynıdır.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.