Aliances anteriors a la 1a guerra mundial

In Glogpedia

by irenedelariva
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
World War I

Toggle fullscreen Print glog
Aliances anteriors a la 1a guerra mundial

1873

Lliga dels tres emperadors

1879

Doble Aliança

1882

TRIPLE ALIANÇA

1892

1907

acord entre França i Rússia

Entesa Cordiale

Dirigits per Alemanya uns països s'uniren per:1. Que Alemanya perdominés en la política continental.2. Aïllar a França per a que no rehivindiquessin Alsàcia i Lorena

TRIPLE ENTESA

1904

Guillem I d'Alemanya

Alejandro II de Rússia

Francesc Josep Id'Austro-hongria

Guillem I d'Alemanya

Francesc Josep Id'Austro-hongria

Guillem I d'Alemanya

Francesc Josep Id'Austro-hongria

Humbert I d'Itàlia

Nicolau II de Rússia

Aliances anteriors a la 1a Guerra Mundial

Emile Loubet de França

acord entre Anglaterra i Rússia

Eduard VIId'Anglaterra

Félix Faure de França

Nicolau II de Rússia

Eduard VIId'Anglaterra

Eduard VIId'Anglaterra

Armand Fallieres de França

Nicolau II de Rússia

Les altres poténcies europees es van veure amenaçades i van començar a fer acords i aliances

Irene de la Riva


Comments

    There are no comments for this Glog.