Algeriet

In Glogpedia

by Alissadk
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history

Toggle fullscreen Print glog
Algeriet

Algeriet.

Løsrivelsen fra Frankrig

Festlighederne ved sejren over nazismen udviklede sig til et folkeoprør. 45.000 algeiere og 108 eupære dræbt.

115.000 franske soldater invaderede Algeriet og startede dermed en ny erobringskrig.

1840

Frihedskampen startede, mellem Frankrig og Algeriet. Da Algeriet ville have deres uafhængighed.

FLN startede en demonstration, som slog 14 ihjel og sårede 120. Blev kaldt barikadeugen.

Krigen sluttede d. 1 juli med en uafhængigheds aftale. D. 18 marts indgik de en Èvianaftale, omkring økonomi og teknologi.

1945

Afrikas historie

1954

1960

1962

2001

Først 39 år efter kampen undskyldte franskerne til algeierne for det de gjorde efter 2. verdenskrig/under frihedskampen.

Thilde ' Heidi


Comments

    There are no comments for this Glog.