Alfred Nobel

In Glogpedia

by Beritstormoen
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Scientific Biographies
Grade:
7

Toggle fullscreen Print glog
Alfred Nobel

Alfred Nobel

Enter text

I 1863 forlot Nobel farens virksomhet for å starte for seg selv. Året etter ble broren Emil og fire andre drept i en voldsom eksplosjon mens de eksperimenterte med nitroglyserin.I 1865 flyttet Nobel til Hamburg der han startet en fabrikk. Han videreutviklet sprengstoffet nitroglyserin, og i 1867 fikk han patent på en spesiell type som han kalte dynamitt.Oppfinnelsen fikk raskt stor praktisk betydning for anleggsvirksomheten i mange land. Alfred Nobel forsto at han kunne tjene penger på oppfinnelsen sin, og reiste mye for å folk interessert i den. Han fikk bygd fabrikker i USA, Storbritannia, Tyskland, Norge, Sveits og Italia, og også i Asia og Sør-Amerika. Han ble en av Europas rikeste menn.

Alfred Nobel ble født i Sverige 21.oktober 1833. Han flyttet i 1842, sammen med med moren sin og tre brødre, til St.Petersburg i Russland. Der bodde allerede faren hans. Faren var oppfinner og drev med militærteknisk industri. Alfred Nobel lærte seg russisk, engelsk, fransk og tysk flytende. Han viste tidlig interesse for kjemi.

Enter text

Fakta om Alfred Nobel, på svensk

I 1859 flyttet faren tilbake til Sverige fordi han fikk økonomiske problemer. Senere flyttet også Alfred Nobel tilbake til Sverige og begynte å arbeide sammen med faren. På midten av 1800-tallet var sprengstoffet nitroglyserin utviklet. Det er farlig å bruke stoffet fordi det lett eksploderer ved støt eller slag. Alfred Nobel arbeidet for å gjøre det sikrere.

Nobel hadde et sterkt sosialt engasjement, og gjennom sitt forhold til den østerriske forfatteren og pasisfisten Bertha von Suttner ble han interessert i fredsarbeid. Alfred Nobel døde i Italia, 10.desember 1896.Året etter ble det kjent at han hadde testamentert det meste av sin stor formue til et prisfond. Han hadde bestemt at de årlige rentene skulle gå til fem forskjellige priser. Det skulle deles ut nobelpris i fysikk, kjemi, medisin og litteratur, i tillegg til en pris for fredsarbeid. Prisene skulle gå til personer som har gjort "menneskeheten den største nytte".

I 1969 ble det bestemt at det også skulle deles ut en pris i økonomi.Fredsprisen dele ut i Oslo fordi Norge var i union med Sverige da Nobel døde.De andre deles ut i Stockholm.Alle prisene deles ut på Nobels dødsdag.


Comments

    There are no comments for this Glog.