Albert Einstein

by rafaledu7
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Scientific Biographies
Grade:
11

Toggle fullscreen Print glog
Albert Einstein

Albert Einstein

Hvem var Einstein

?

?

E = mc²

Relativitetsteorien

- Født d. 14. marts 1879- Spillede violin for at slappe af- Modtog en nobelpris for fysik i 1921- Var meget tæt knyttet til sin lillesøster- Døde d. 18. april 1955- D. 7. november 1919 kom Albert på forsiden af "The times" i London, som så gjorde ham berømt.- Han var jøde, men godt integreret, som den eneste jøde på sin skole.- Idéen til relativitetsteorien fik Albert Einstein i et tog.- Einstein var pacifist.- Der blev skrevet en bog over Albert Einsteins hjerne, efter hans død "Chauffør for Albert Einstein - gennem USA med geniets hjerne i en plasticboks"

Einstein var en tysk teoretisk fysiker.Allerede som lille, vidste han, at han ville være fysiker.Som 16-årig, afbrød Albert sin skolegang, men prøvede alligevel at komme ind på Zürichs polytekniske højskole (uden studentereksamen). Han blev ikke optaget, trods topkarakterer i fysik og matematik. Året efter tog han derfor sin studentereksamen og startede straks efter på sit fysik-studie på den polytekniske højskole i Zürich.I 1903 blev Einstein gift, fik 2 sønner og blev skilt igen i 1916. Han giftede sig igen i 1919 med sin kusine, men de fik ingen børn.1955 underskrev Albert Einstein et manifest, som opfordrede alle nationer til, ikke at bruge atomvåben. Få dage efter døde han.Efter Albert Einsteins død, forsvandt hans hjerne. En videnskabsmand, mente, at det var hans ejendom, og havde tilladelse til at undersøge hjernen.

E=mc² - Formlen er forudsætningen for atomkraft og atombomber, men også for eksperimenterne med at genskabe The Big Bang, som lige nu foregår i Europas største fysiklaboratorium på grænsen mellem Frankrig og Schweiz.Da præsident Chaim Weizmann døde i 1952, blev Einstein tilbudt at blive Israels anden præsident, men han afslog. Einstein gik ind for udviklingen af atombomben for at sikre, at Hitler ikke kom først. D. 2. august 1939 sendte han et brev til præsident Franklin D. Roosevelt, i hvilket han opfordrede Roosevelt til at starte et atomvåbenprogram. Men efter verdenskrigens afslutning gik han ind for atomvåben-nedrustning og skabelsen af en verdensregering. Han er medforfatter til Russell-Einstein-manifestet om faren ved atomvåben.

Formlen - E = mc² - illustrerer, at masse (m) er en form for energi (E), som kan konverteres til andre former for energi og at alle materier har samme energi. Faktisk indeholder enhver materie 25.000.000.000 kWh.Einstein selv, siger, at det ikke findes noget nu, men at det er relativt, da det nu den ene oplever som nu, er et helt andet nu for en anden.D.v.s, hvis en person siger noget, hører man det først når det når ens øre og man hører det den anden sagde.Alt hvad vi ser og hører er i princippet allerede sket, altså datid.Den ene persons nu og den anden persons nu er ikke det samme.Fx. hastighed og stedsangivelse, som for de fleste er faste angivelser. Det passer ikke, da to forskellige iagttagere, opfatter det på to forskellige måder, da sted og hastighed afhænger af iagttagerens placering. Eks. mennesker i et tog og mennesker ude på peronnen.

Einsteins betydning for verdenen

Fakta


Comments

    There are no comments for this Glog.