Al Quran Menjana Kecemerlangan Hidup

In Glogpedia

by maju1
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Religious Studies

Toggle fullscreen Print glog
Al Quran Menjana Kecemerlangan Hidup

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Taqwa ialah mengawal diri daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah S.W.T. dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan segala-Nya.Ciri-ciri orang yang bertakwa:-i- Beriman dan beramal dengan ajaran al-Quranii- Beramal dengan ajaran al-Quraniii- Beriman dengan perkara-perkara ghaibiv- Beriman dengan hari akhirat

الــم (1) ذلك الكتـــب لا ريب فيه هدى للمتقين (2) الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقنـهم ينفقون (3) والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباللأخرة هم يوقنون (4) أولـئك على هدى من ربهم وألـئك هم المفلحون (5)

Firman Allah

Al Quran Menjana Kecemerlangan Hidup

Taqwa

i- Dikasihi dan diredhai oleh Allah S.W.Tii- Mendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhiratiii- Menjadi orang yang berilmu dan beramaliv- Sentiasa redha serta tabah menghadapi ujian hidupv- Tidak mudah terpengaruh atau terpedaya dengan unsur-unsur negatif yang boleh melemahkan iman dan mehancurkan kehidupan

Kelebihan orang yang bertakwa

Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Qurani- Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa a.s.ii- Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa a.s.iii- Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud a.s.

i- Memperbanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca al-Quran berzikir, bersedekahii- Sentiasa menunaikan solat pada waktunyaiii- Berusaha menjauhi larangan Allah S.W.T.iv- Berusaha dan bekerja dengan ikhlas kerana Allahv- Berakhlak mulia

Usaha menjadi orang bertakwa

Video


Comments

    There are no comments for this Glog.