Akwizgran

In Glogpedia

by Bmiziolek
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history

Toggle fullscreen Print glog
Akwizgran

Akwizgrański ratusz, zbudowany w XIV wieku w miejscu ruin po dawnym pałacu Karola Wielkiego, jest jednym z głównych atrakcji turystycznych miasta.

Akwizgran (Aachen)jako dawna siedziba Karola Wielkiego

Aachen znajduje się na zachodzie Niemiec, w miejscu gdzie stykają się one z Belgią i Holandią. Wokoło obecnego Akwizgranu znaleziono prehistoryczne ślady celtyckich początków miasta. Aachen zostało zbudowane w I wieku n.e., już wtedy jako miejscowość uzdrowiskowa, jako Aquae Grani lub Aquisgranum (nazwy wzięły się od celtyckiego Granusa - bożka uzdrowień). Miasto było często odwiedzane przez Pepina Małego, który zbudował tam kaplicę i palatium. Syn Pepina, Karol zwany Wielkim, postanowił uczynić Akwizgran swoją siedzibą. W 790 roku w mieście powstał pałac karoliński ze słynną katedrą. Niecałe 200 lat później w świątyni koronował się Otton I, a od tamtego czasu do 1531 koronę tam przyjęło 31 królów niemieckich.

Projekt wykonany przez BarbaręMiziołek z klasy IGA

Wycieczka po akwizgrańskiej katedrze

W roku 1166 miasto uzyskało prawa miejskie i stało się wolnym miastem Rzeszy. Rozwijało się ono pomyślnie dzięki handlowi. W późnym średniowieczu rozwinęło się tam tkactwo i sukiennictwo, a miasto odgrywało ważną rolę w polityce niemieckiej – tu odbywały się posiedzenia Sejmu Rzeszy i synody. W XVI wieku przez wojny religijne miasto zaczęło podupadać – staciło status miasta koronacji królów; gwoździem do trumnu był pożar 2 maja 1656, podczas którego prawie całe miasto spłonęło. W XVII - XIX w. stanowił popularne wśród europejskich bogaczy uzdrowisko i miasto rozrywek. Obecnie Aachen to ciągle uzdrowisko i miasto turystyczne, tamtejsza katedra była pierwszym obiektem wpisanym na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.

Popiersie Karola Wielkiego wykonane ze złota znajdujące się w aacheńskim skarbcu od roku 1349.

Katedra w Akwizgranie, rycina Albrechta Dürera z 1520 r.

Panoroma starego miasta (widoczne są ratusz i katedra)

Wycieczka po akwizgrańskim przykatedralnym skarbcu (góra) oraz po mieście (dół).

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Akwizgran


Comments

    There are no comments for this Glog.