Akustik

In Glogpedia

by Monell
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics
Grade:
8

Toggle fullscreen Print glog
Akustik

Akustik är läran om ljudet och hur det uppkommer.Det handlar om hur ljudet breder ut sig, påvärkar oss människor och miljön o hur ljudet tas emot.

AKUSTIK

Utan luft skulle vi inte kunna höra något ljud

Frekvens är ett begrepp som berättar om hur ofta saker och ting inträffar. Det talar e.x om hur mycket ljudsvängningar det går per sekund. Våglängden bestämmer vilken ton ljudet har, vilket kallas tonhöjden. En djup ton har lång våglängd, en gäll ton har kort våglängd.infraljud har låg frekvens och ultraljud hög frekvens.infraljud är dova ljud som en människa normalt inte kan uppfatta med sin hörseln. Men ett tillräckligt starkt infraljud kan kännas som en vibration i kroppen. Antalet ljudvågor som når oss per sekund i infra ljud är mindre än 20. Ultraljud är gälla ljud som inte människan heller kan höra normalt. ungefär 20000 ljudvågor når oss i ultaljud.

Buller är något som man upplever, det kan va e.x någon som borrar eller slår igen en dörr hårt.

Tryckvågor, hörselområdetljud är tryckvågor, tryckvågor åker genom luften och vi hör dom med våra öron. ljudet åker genom luften i 300 000 000 meter per sekund. Ljudet kan skapas genom att man orsakar vibrationer i luften.Örats hörselceller och trumhinna gör tryckvågen till elektriska signaler vilket hjärnan uppfattar som ljud. Alltså så tar örat in ljudet men det är hjärnan som upfattar det

frekvens, ultraljud och infraljud

Hur starkt ljudet är beror på hur mycket molekyler det åker fram och tillbaka när en ljudvåge passerar. När tryckvågorna rör sig bort från ljudkällan blir de lägre och molekylerna i luften rör sig mindre. Det betyder att ljudet blir svagare.Det hör ihop med infraljud och ultraljudljusstyrkan mäts i enheten decibel

För mer info:

källor:http://www.ne.se/enkel/ljud?i_art_id=714202&originalURI=/enkel/ljud&mode=printhttp://www.ne.se/sok?q=akustikJag använde dom här sidorna för jag tycker dom var vettiga och enkla att förstå.

lyssna på hur ljudet lagras genom att klicka på playknappen


Comments

    There are no comments for this Glog.