Akustik

In Glogpedia

by asaelisabeth
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
Akustik

Ljud är mekaniska ljudvågor där ett oscillerande tryck överförs genom ett material, vätska eller gas, bestående av frekvenser inom intervallet för hörsel med en nivå som är tillräckligt stark för att höras, eller känslan av sådana vibrationer som stimulerar hörselorgan.

Frekvens är hur mycket ljudvågor svänger. För att beräkna frekvensen fixerar man ett tidsintervall, räknar antalet förekomster av händelsen och dividerar detta antal med längden av tidsintervallet. Resultatet anges i enheten hertz (Hz) efter den tyske fysikern Heinrich Rudolf Hertz, där 1 Hz är en händelse som inträffar en gång per sekund.

Akustik

Människans hörselområde

Buller kan orsaka hörsel- och röstproblem men kan också leda till andra skador t.ex. förhöjt blodtryck, stress etc. Det är alltså oönskat ljud och det stör mycket.

Ett ljuds styrka kan uttryckas i olika fysikaliska storheter, såsom ljudtryck och ljudintensitet, ofta i form av effektivvärde (rms-värde) för hela eller delar av frekvensområdet.Ofta uttrycks styrkan i dess ljudnivå med det logaritmiska måttet decibel (dB).Upplevd ljudstyrka är inte alltid det samma som fysikalisk ljudstyrka.

Man har tagit fram metoder för digitalisering av ljud så att dessa kan lagras på ett digitalt medium eller överföras med hjälp av datakommunikation, och lagras som en ljudfil.

http://www.ne.se/

Människan hör mellan 20Hz - 20 000Hz. Det svagaste ljud som en människa kan uppfatta har noll decibel och det starkaste ljud som en människa kan stå ut med ligger på cirka 140 decibel.

Här är mitt käll resonemang

Infraljud är ljud med frekvens lägre än 20Hz, det uppstår i tex. kraftverk, flygplan etc. Ultraljud är ljud med frekvens över 20 000Hz. Många djur kan uppfatta frekvenser över 20 000, tex. Hundar, fåglar etc.


Comments

    There are no comments for this Glog.