Akmentini

by pienacels
Last updated 5 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Music

Toggle fullscreen Print glog
Akmentini

Es esmu dzimis uz akmeņiemЯ рожден был на камнях Un tā tas notiek katru ziemИ каждую зиму происходит так Tie jāsasilda, tiem jāpalīdzИм надо помочь, их надо согретьTie visi kā bērniņi jāņem līdzИх всех, как детишек, с собой нужно взятьTāpēc mēs dzimstam uz akmeņiemПотому на камнях мы рождаемсяLai palīdzētu tiemЧтобы помочь им полнейKādreiz bijām akmeņi visi mēsОднажды мы все были камнямиUn mums bija akmeņu dvēselesИ у нас были души камнейUn tagad jau esam cilvēki mēsНо теперь мы людиUn katram ir līdzi kāds akmens vēssИ с каждым есть камень прохладный такойKo sasildīt, kam jāpalīdzКоторому надо помочь и согретьTos visus kā bērniņus ņemu es līdzИх всех, как детишек, беру я с собойKādreiz bijām akmeņi visi mēsОднажды мы все были камнямиUn mums bija akmeņu dvēseles.И у нас были души камней.

Enjoy

Imants ZiedonisАвтор текста, латышский поэт

Akmentini

1933. gada 3. maijs — 2013. gada 27. februaris

indie band from Riga, Latvia

Carnival Youth


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.