Agentul de turism

by loryrous
Last updated 4 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Finished Assignment Examples

Toggle fullscreen Print glog
Agentul de turism

AGENTUL DE TURISM

Ofera spre vanzare produse tursitice in tara si strainatate.

Furnizeaza informatiile despre produsele oferite.

Incheie contractul cu turistul-client.

Incaseaza contravaloarea serviciilor in numerar sau prin virament

Emite biletul(voucher-ul),intocmeste factura,incheie contractul cu turistul.

Opereaza cu valuta si carti de credit.

Efectueaza rezervari sau intermedieri in numele clientului.

Incheie polite de asigurare si reasigurare.

Promoveaza direct produsul turistic.

Prospecteaza piata turistica.

Administreaza si gestioneaza documentele specifice.

Se documenteaza permanent,utilizand surse variate privind obiectivele turistice

SARCINI


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.