Africa

In Glogpedia

by LassJ
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography

Toggle fullscreen Print glog
Africa

Pros- Rig på råstoffer- Stort vækstpotentiale- Voksende privatsektor- Voksende middelklasse- Høje vækstrater (6-7%)

Afrika

Cons- Korruption- Social og økonomisk ulighed- Sundhedsmæssige problemer HIV/AIDS- Stor arbejdsløshed- Høj kriminalitet

- Apartheid- Dårlige levevilkår- Fattigdom- Hungersnød- Ringe uddannelsesmuligheder- Høj dødelighed- Emigration

Kultur- Maskulin kultur- Polykron tidsoptaffelse- Lille struktureringsbehov- Kollektivistisk- Højkontekstkultur- Stor magtdistance


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.