Adam Mickiewicz

In Glogpedia

by AgaKie
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Literature
Grade:
8,9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

BiografiaAdam Mickiewicz - urodzony 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka. W roku 1815 wstępuje na Uniwersytet Wileński, aby tutaj ukończyć studia filologiczne. Jest też jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Filomatów - tajnej organizacji młodzieżowej, skupiającej studentów.Po ukończeniu studiów, Mickiewicz wyjeżdża do Kowna, gdzie pełni funkcję nauczyciela. Od 1823 roku toczy się proces filomatów, na których natrafiły carskie władze i doprowadza on poetę do przymusowego opuszczenia ojczyzny i wyjazdu do Rosji. Na początku przebywa w Petersburgu, a następnie jedzie na Krym i do Moskwy, gdzie poznaje Aleksandra Puszkina.1829 rok - Mickiewicz opuszcza Rosję. Próbuje przedostać się do walczącej wówczas Polski, ale kończy się to niepowodzeniem. Parę lat później poznaje Celinę Szymanowską, z którą bierze ślub. W 1839 roku wyjeżdża do Lozanny i tam wykłada literaturę łacińską, a następnie mieszka i uczy w Paryżu.Rok 1841 to początek znajomości z Towiańskim, z którym zrywa znajomość w roku 1846. W czasie Wiosny Ludów organizuje we Włoszech legion polski, a w 1849 roku redaguje "Trybunę Ludów".W czasie wojny Krymskiej (1855) Mickiewicz wyjeżdża do Konstantynopola z misją polityczną i tutaj umiera. Jego zwłoki pochowane zostają na cmentarzu w Montmorency, a w roku 1890 przetransportowane do krypty na Wawelu.

Najwżniejsze datyI. Okres wileńsko – kowieński1816 – 1819 – studia w Wilnie1819 – 1823 – praca w szkole w Kownie1820 – Oda do młodości1822 – Ballady i romanse1823 – Grażyna1823 – Dziady. Część II i IV

Portret Mickiewicza

Młody Mickiewicz

Pan Tadeusz

II. Okres rosyjski1823 – proces filomatów, uwięzienie w Wilnie, zsyłka w głąb Rosji1826 – Sonety krymskie1828 – Konrad WallenrodIII.Okres „drezdeński”1829 – wyjazd z Rosji do Europy1830 – Drezno, wyjazd do Paryża1831 – Reduta Ordona1832 – Dziady. Część III

Okres Paryski1832 – Księgi narodu polskiego i Księgi pielgrzymstwa polskiego1834 – Pan Tadeusz1834 – ślub z Celiną Szymanowską1839/40 – Liryki lozańskie (Szwajcaria)1840 – objęcie katedry lit. słowiańskich w College de France (Paryż)1848 – Skład zasad1848 – próba stworzenia Legionu Polskiego we Włoszech1849 - twórczość publicystyczna w Trybunie Ludów1855 – wyprawa do Turcji (wojna krymska)26 listopada 1855 – śmierć w Konstantynopolu

Życie i twórczość


Comments

    There are no comments for this Glog.