Activities

by sunrise651
Last updated 6 years ago

Discipline:
Vocational & Technology
Subject:
Computer & Information
Grade:
4

Toggle fullscreen Print glog
Activities

Дейности на клуб " Многоезикова класна стая с ГлогстерЕДУ"

Ние членовете на клуба - четвъртокласниците от Пето основно училище "Митьо Станев", гр.Стара Загора, България работим в интерактивна образователна среда, където разучаваме и използваме инструменти и мултимедийни възможностите на редица уеб ресурси: GlogsterEDU, Facebook, Thinglink, Checkthis, Linoit, Vocaroo, Quizlet, Wiki, Buncee,Voicethread, piZap като посредством тях комуникираме с партньорски класове от цял свят, вземайки участие в e-Twinning и Global classroom проекти.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.