activitats humanes negatives

In Glogpedia

by annafolque
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Weather and Climate

Toggle fullscreen Print glog
activitats humanes negatives

Sessió 10

Activitats humanes negatives

La contaminació de l'aigua afecta l'aigua dolça o salada a la natura. És a dir, és la modificació de les característiques d'unes aigües donades de manera que es provoqui una alteració mesurable d'aquestes, en especial si això comporta un perill de canvi a l'ecosistema al qual pertany o de salut a l'home o d'altres espècies.

Els abocadors d’escombraries provoquen contaminació del primer tipus,  ja que els abocaments es concentren en una sortida única

La contaminació de les ciutats perjudica les nostres vides i el nostre planeta.

La destrucció d'hàbitat és un procés de canvi en l'ús de la terra, en què un tipus d'hàbitat és eliminat i reemplaçat per un altre.

History


Comments

    There are no comments for this Glog.