Ácids nucleics

In Glogpedia

by rosariobonano
Last updated 4 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry

Toggle fullscreen Print glog
Ácids nucleics

ÀCIDS

NUCLEICS

L'ADN (àcids desoxiribonucleic):Format per una doble cadena de nucleotids que en el moment de la divisió cel·lular (Mitosi) formarà als cromosomes. Està situat al nucli de la cèl·lula, a més contéinformació genètica de la Cèl·lula.

L'ARN (àcids ribonucleic):Formats per una sola cadena de nucleòtids, es sintetitza al nucli (a patir de l'ADN). Surt pels porus de la membrana nuclear, es quedan al citoplasma.(Hi han 3 tipus d'ARN, però el ARNmissatger interesa més).

Sintesi de ARNmissatger:

Són molèculas llarguíssimas que están formades per la fusió de 5 nucleòtids: - Citosina - Guanina - Adenina - Tinina - Uracil

Replicació de l'ADN:

2 processos ocorren a l'ADN del nucli: no ocorren al mateix temps

Hi ha dos grups:

Durant la divisió de la cèl·lula (Mitosi) es fa una còpia exacta de l'ADN, una per cada nova cèl·lula.

Tipus d'ARN, es sintetitza a partir de l'ADN una petita part. Surt al citoplasma per viatjar als ribosomes, lleguiran el seu missatge. Aixi es decideix els aminoacids s'agafen per sintetitzar ls proteïna.- El nucli se sintetitza ARNmissatger, diferent cada proteïna

Quan es reprodueixen, les cèl·lules s'hereten les següència de nucleòtids de l'ADN. (informació genètica).


Comments

    There are no comments for this Glog.