Achilles

In Glogpedia

by maxvanreyten
Last updated 5 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
Historical biographies

Toggle fullscreen Print glog
Achilles

Homerus was een Griekse dichter en zanger die leefde van 800 tot 750 v. Chr. Hij schreef de Odyssee en de Ilias , 2 boeken die tot vandaag nog altijd gelezen worden en veel mensen inspireren.Het zijn de oudste literaire werken uit de Griekse geschiedenis HIj was blind, waarschijnlijk liet hij zijn verhalen door iemand anders opschrijven.

Lasting Impact

Tell how this person has affected our world and lives still today

Trojaanse paard

Wie was Homerus

Your text here

Achilles

Achilles is een held uit de Trojaanse oorlog, beschreven door HOMERUS in de Illias. Het verhaal speelt zich af rond 1200 V.Chr.en beschrijft de oorlog tussen Troje en Griekenland om de mooiste vrouw van de wereld. Deze vrouw heette HELENA.

In 't kort

TROY


Comments

    There are no comments for this Glog.