ACAPARAMENT DE TERRES EN PAÏSOS DEL TERCER MÓN

In Glogpedia

by 8f379c
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Economics

Toggle fullscreen Print glog
ACAPARAMENT DE TERRES EN PAÏSOS DEL TERCER MÓN

ACAPARAMENT DE TERRES EN PAÏSOS DEL TERCER MÓN

60/80 MILIONS D'HECTÀREES ROBADES

Sense subsistència

QUÈ ÉS?L'acaparament de terres és la privatització de grans extensions de terreny , per part de companyies locals o transnacionals, governs estrangers o persones naturals, a través de la compra o lloguer d'aquests , en nacions desenvolupades o en via de desenvolupament.

PER QUÈ ES ROBEN?Es "compren" terres a Àfrica per a la PRODUCCIÓ MASSIVA D'ALIMENTS I EXTRACCIÓ DE PETROLI que s'otorgaràn als països occidentals deixant als països pobres sense cap mena de mitjos per subsistir.Centenars de famílies moriràn de fam.

ALTERNATIVES • Concienciar a la màxima gent possible d’aquest problema. • Utilitzar energies renovables i/o energía nuclear de fusió. • Que el govern prengui mesures legals front a la gravetat d’això.

DRET A LA VIDA


Comments

    There are no comments for this Glog.