Abstraktne ekspressionism

In Glogpedia

by amalelawrah
Last updated 6 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Graphic Arts

Toggle fullscreen Print glog
Abstraktne ekspressionism

Abstraktne- ei kujuta midagi äratuntavat vaid väljendab kunstniku meeleolusid ja tundeid

Abstraktne ekspressionism on 1940. aastatel Ameerika Ühendriikides abstraktsionismist väljakasvanud kunstivool

Pildid

Abstraktne ekspressionism

Abstraktse ekspressionismi esindajateks on Mark Rothko, Jackson Pollock, Franz Kline

Mõiste

Ekspressionism (prantsuse keeles expression 'väljendus, ilme' < ladina keeles expressio 'väljapigistamine') on 20. sajandi algul sündinud vool kunstis, kirjanduses, muusikas.

Video

Katrin Mets9B


Comments

    There are no comments for this Glog.