aardrijksunde limburg

by Sorayaiscool
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Earth Sciences
Grade:
3

Toggle fullscreen Print glog
aardrijksunde limburg

Pensioenregeling-De wettelijke pensioenen -->statutaire ambtenaren --> voordeliger dan voor werknemers uit de privésector. -reden? 1) pensioen werknemers: berekend o.b.v loon gedurende carrière. 2) statutaire ambtenaren: alleen laatste 5 of 10 jaar van carrière meetellen. --> best betaalde jaren.-Contractuele personeelsleden: personeelsleden die werken met een arbeidsovereenkomst bv. privésector. -In Limburg aanvullende pensioenrente --> kloof tussen het overheidspensioen en het privépensioen overbrugtMobiliteit-Promoot duurzame verplaatsingen- 75% van de kosten van het openbaar vervoer worden terugbetaald- Als je met de fiets naar het werk komt, ontvang je 0,20euro/km- Carpoolen? --> carpoolpasje --> geeft mogelijkheid om te parkeren op de voorziene parkeerplaatsen dicht bij het hoofdgebouw- Dienstverplaatsingen worden eveneens vergoed.

Limburg

Economische troeven

1) Bevolking-dichtheid:350.68 inw/km²-inwoners:849.4042)Ontsluitingvervoerwijzen: toegang tot de zee:-water -Schelde-sporen-wegen


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.