A familia

In Glogpedia

by noiamaria
Last updated 7 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Graphic Arts

Toggle fullscreen Print glog
A familia

A familia

actividade Teatro CreativoTraer fotos dos familiares. A través delas CONTARÁN UNHA HISTORIA sobre un momento xenial con eles: “Un día co meu……” Describir os familiares -adxetivos. Qué fan na foto? Cómo se chaman os membros da miña familia. Parentescos. Confeccionar un GRAN MURAL coas fotos das familiiasIMITACIÓN de comportamentos na miña familia. Observar que existen diferentes tipos de familia. O alumno identificarase con algunha delas, elixirán un momento cos familiares e representarano, pero facendo o papel do maior (normas de respeto nas relaciós entre iguais). Experimentar coa linguaxe. Redactar un conto sobre a familia. Facilitarase aos alumnos as oracións para iniciar o conto. Por ex.: En certa ocasión..., Nun afastado país..., Erase unha vez..., Isto era..., Estabamos a almorzar cando...O lugar era fantástico para vivir....O que máis lle gustaba a....(adaptar as actividades a idade dos alumnos)

CanciónPapá, mamá, o tio Xan avoa Rosa e curmán Brais é a familia o meu lugar Agora outro vai chegar unha barriga está a medrar É a familia , é a familia é a familia , é a familia e ti que tes?

actividadeObservación da escena fixándonos nos instrumentos musicais Violin, gaita e frauta para logo traballar a familia dos instrumentos de vento e a familia dos instrumentos de corda: * Explicación directa do funcionamento dos distintos instrumentos.* Rodear nunha ficha instrumentos de corda ou de vento entre varios instrumentos.

actividadeCon material de refugallo construir un instrumento de corda ( unha caixa pequena de zapatos sen tapa será a caixa de resonancia á que lle facemos tres buratos a cada lado nos que lles colocaremos tres cordas elásticas de goma ; tensámolas ata quitar un bon son . Logo os nenos poden decorar eles mesmos a caixa.

actividade*Traballar o paso do tempo comentando da imaxe os traxes e roupas, os mobles , a ausencia de aparatos eléctricos…*Lectura do conto clásico infantil “ O frautista de Hamelin”*Visionado da película: “Os pitufos 2“ -Concepto da familia adoptiva


Comments

    There are no comments for this Glog.