ნაპოლეონის ომები

In Glogpedia

by Sandro7
Last updated 3 years ago

Discipline:
Personal
Subject:
About me
Grade:
7,8

Toggle fullscreen Print glog
ნაპოლეონის ომები

ნაპოლეონის ომები

ტრაფალგარი

აუსტერლიცი

ნაპოლეონის დაბრუნება კუძულ ელბადან

ბოროდინო

ლაიფციგის ბრძოლა

ვატერლოო

პოსტერზე მუშაობდასანდრო ვახვახიშვილი, N3საჯარო სკოლა (VIII კლასი), პედაგოგი: მანანა ჯაყელი


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.