Σπάζουμε τη Γυάλινη Οροφή

by mariamchl258f9db21cbef8
Last updated 3 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Digital Storytelling

Toggle fullscreen Print glog
Σπάζουμε τη Γυάλινη Οροφή

Σπάζουμε τη γυάλινη οροφή

Tearcher4Europe 2017-2018 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου "Δημήτρης Γληνός"

Ψηφιακή ιστορία

Αντι-ιστορίες (counterstories) που δίνουν "φωνή" στις γυναίκες

Γυάλινη Οροφή περιπτώσεις...

"Γυάλινη οροφή"Γιατί;

Θεσμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης που προασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών

Ζωγράφισε ο μαθητής Ευάνθης Ρ. Εργάστηκαν οι μαθητές/ριες του Β΄5 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Μιχάλη


Comments

    There are no comments for this Glog.