ვახუშტი ბაგრატიონი

In Glogpedia

by Kata777
Last updated 4 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
Historical biographies
Grade:
6,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
ვახუშტი ბაგრატიონი

ვახუშტი ბაგრატიონი – Vakhushti Bagrationi | ბურუსი - BURUSI

Vakhushti

ვახუშტი ბატონიშვილი (1696-1757წწ.)

მეცნიერი მკვლევარი, ისტორიკოსი, გეოგრაფოსი„აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“

Enter your text here

http://www.geography.tsu.ge/ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი დაარსდა 1933 წელს

Map of Georgia by Prince Vakhushti Bagrationi.

ვახუშტი ბატონიშვილი

ვახუშტიმ პირველმა შეისწავლა ქართული გერბები და დაიტანა იგი თავის სახელგანთქმულ ატლასში. ატლასში შეტანილია ერთიანი საქართველოს, ცალკეული სამეფოებისა და სამთავროების გერბები. წმინდა გიორგი გამოსახულია საქართველოს სამეფო სახელმწიფო დროშაზე. ატლასში შეტანილია კახეთის, ქართლის, ოდიშის, იმერეთის სამეფო გერბები, მოთავსებულია სვანეთის, გურიის, აფხაზეთის გერბები და სხვ. ამრიგად, ვახუშტიმ ისტორიის დამხმარე დარგის — ჰერალდიკის შესწავლაც მოახერხა და ამით ამაგი დასდო ამ დარგის განვითარებას საქართველოში.wikipedia

ვახუშტის მწვერვალი

აღწერა სამეფოსა საქართველოსა (კაცთათვის)

აფხაზეთის გერბი

ვახუშტიმ ისე აღწერა თავისი სამშობლო, როგორც არც ერთი აზიური ქვეყანა, გარდა ჩინეთისა, არ ყოფილა აღწერილი...მარი ბროსე. ვიკიპედია

ვახუშტი ბატონიშვილმა შეადგინა საქართველოსა და მისი მომიჯნავე ქვეყნების ორი ქართული გეოგრაფიული ატლასი, რომელიც წარმოადგენს კავკასიის ერთი ნაწილის პირველ დეტალურ, საკმაოდ მსხვილმასშტაბიან და თავისი დროისათვის ზუსტ კარტოგრაფიულ გამოსახულებას. თავის პირველი ატლასი მან 1735 წელს შექმნა და იგი წარმოდგენილი იყო 8 რუკით (რომელთა ნაწილი დაკარგულია). ამავე პერიოდში ატლასი ითარგმნა ფრანგულ და რუსულ ენებზე. ფრანგულად ატლასი გადათარგმნა ფრანგმა მკვლევარმა დელილმა, ხოლო რუსულ თარგმანზე იზრუნა პეტერბურგის მეცნიერებათა აკადემიამ.

ივანე ჯავახიშვილი

თბილისის გეგმა (ვახუშტისა)

ვახუშტი/Vakhushti

Vakhushitiვახუშტიბაგრატიონი


Tags

Comments

  • Manana18 5 years ago

    Manana18's avatar

    Good job ! Wish you all the best !!!