Откраднах теб от теб

by sunriselibrary
Last updated 9 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Откраднах теб от теб

Откраднах теб от тебза една песен време,казах на бляна си да те рисувас цялата ти нежност и поезия.И блянът, послушен мой роб,те извая от пролетните ветрове,от слънчевите петна по очите ми,от канеления аромат на дните ми...Затова си толкова желан -като аромата на какао в студен зимен сън,като летния, окъпан в бури огън,като едничката магия в ръцете на дете...Откраднах теб от теб,не за да те имам,а за да НИ има.Няма да те върна.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.