Проектната работа с Глогстер Премиум

by sunrise651
Last updated 8 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Проектната работа с Глогстер Премиум

poster yourselКак да заложим проектната работа

poster yourselКак учениците извършват проектната работа

Възможности за самопроверка и самооценка


Comments

  • atlantic 8 years ago

    atlantic's avatar

    5 * и fav:) Никога не е излишно урочетата да са ти подръка:)))

  • stefkakom 8 years ago

    stefkakom's avatar

    Thank you for the great lessons! Hugs and kisses!!!