[2015] Ванеса Нора (Икономика и мениджмънт): Бягащи птици-Киви

by DesiTsokova
Last updated 3 years ago

Grade:
8

Toggle fullscreen Print glog
[2015] Ванеса Нора (Икономика и мениджмънт): Бягащи птици-Киви

Има два яйчника.

Яйцето на Киви е 3 пъти по-голямо от кокошето яйце.

Киви живее на малки островчета около Н.Зеландия.Живеят в шубраци и планини.

Когато види опасност,птицата тича много бързо,като се крие в хралупи и дупки.

Птицата е всеядна.

Тя рядко пие вода.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.