Учествовати

by 5e9f0cf131afc5e9f0cf1343a8
Last updated 1 year ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Personal
Subject:
About me

Toggle fullscreen Print glog
Учествовати

Учешће деце

Учествовати значи бити активан, укључен, бити агенс, онај који учи кроз учшће и утиче на свет око себе, а не пасивни учесник активности и збивања који су за дете други организовали.

Деца активно учествују у свему што се око њих дешава и у шта су укључена, својим специфичним претходним искуством, потребама, интересовањима, наклоностима и склоностима.

Активно учествовање подразумева право на избор и могућност утицања на догађања и ситуације у која су укључена.

Дечији капацитети су често подцењени јер их одрасли сагледавају из властите перспективе и јер одрасли не успевају да креирају окружење у коме ће дете моћи да артикулише своја очекивања, погледе и компетенције.

Александра Миладиновић 1В-050/18


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.