3D LAB

by Prometnaskola
Last updated 7 months ago

Discipline:
Personal
Subject:
About me

Toggle fullscreen Print glog
3D LAB

Pogledaj prezentaciju o Platonovim tijelima. U njoj se kriju brojne zanimljivosti koje ćeš otkriti prateći upute.

Saznaj više o projektu 3D LAB i makerspace u školskoj knjižnici. Klikni na naše bookmarkere.

Izradi Platonova tijela u origami tehnici prateći videoupute.

tetraedar

ikosaedar

dodekaedar

Pogledaj prezentaciju i saznaj:     1. što je Platonova pećina    2. kako se Platonova tijela        pojavljuju u umjetnosti     3. u kakvoj su vezi Platonova        tijela i elementi    4. kako Platon tumači Atlantidu    5. što je Platonova Akademija

Izrada promotivnih materijala Škole pomoću 3 D tehnologije (pogledaj prezentaciju)

kocka

Školski korelacijski i međupredmetni projekt 3D LAB koji povezuje prometnu struku, opće predmete Matematiku, Računalstvo i Hrvatski jezik i aktivnosti Novinarske skupine Prometeus odvija se u školskoj knjižnici koja je transformirana u korisnički (učenički i nastavnički) 3D laboratorij.

Saznaj kako smo primijenili 3D tehnologiju u nastavi Matematike i u okviru strukovnih predmeta.

oktaedar

Ovo su naši prvi origami pokušaji, priznajte da nisu loši!


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.