3ACTIVITATVIKI

by marinaaltih
Last updated 7 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writing

Toggle fullscreen Print glog
3ACTIVITATVIKI

VALORACIÓ TERCERA ACTIVITAT-Viquilletra-

Comentari del video Llibre: El Mecanoscrit del segon Origen Autor: Manuel de Pedrolo Grup: Pla perfecte Escola: Centre Tarragona Data: Curs 2013-2014

http://lletra.uoc.edu/viquilletra/Activitat_2_sobre_Mecanoscrit_del_segon_origen_de_l%27autor_Manuel_de_Pedrolo,_pels_PLA_PERFECTE

ASPECTES POSITIUS-Bona entonació-Parlen amb seguretat-Preguntes ben elaborades-Bon guió i ben organitzat-Utilitzen elements, com el llibre-Lloc ben escollit-Video divertit-Correcta actitut davant la càmera

ASPECTES NEGATIUS-Massa soroll de fons-Moviments de la càmera-Absència de títol, text i imatges- Falta música de fons- Vocabulari vulgar-Moviment constant durant l'exposició, que fa distreure la gent-Diuen alguna cosa que no ve a compte-No et dóna motius perquè t'animis a llegir el llibre

FET PER:Roger MartínezAnna Gil i Marina Altimira


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.