ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

by haraskoura
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology

Toggle fullscreen Print glog
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

9:00 ΑΦΙΞΗ -ΥΠΟΔΟΧΗ

9:10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

9:45ΥΠΟΣΤΕΓΟ Παιχνίδια γνωριμίας

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

11:15 ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

11:30 ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

11:45ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

8:30ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

"Στον Αμβρακικό μία φορά, μπορεί τώρα ή παλιά..."

10:00ΠΡΩΙΝΟ

12:30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

10:30ΦΑΡΟΣ ΔΙΒΑΡΙΑ

12:00ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.