Придеви, заменице и бројеви

by 5baa937bc57c25baa937bcc483
Last updated 1 year ago

Discipline:
Personal
Subject:
About me

Toggle fullscreen Print glog
Придеви, заменице и бројеви

Придеви, заменице и бројеви су променљиве именске речи. Њихова промена зове се деклинација.

ДеклинацијаНОМИНАТИВ   КО, ШТА ПОСТОЈИ?ГЕНИТИВ        ОД КОГА, ОД ЧЕГА УЗИМАШ?ДАТИВ              КОМЕ, ЧЕМУ ПРИЛАЗИШ?АКУЗАТИВ        КОГА, ШТА ВИДИШ?ВОКАТИВ          ХЕЈ!ИНСТРУМЕНТАЛ  С КИМ, ЧИМЕ РАДИШ?ЛОКАТИВ            О КОМЕ, О ЧЕМУ ГОВОРИШ?

ВОДИ РАЧУНА!!!* присвојни придеви на -ски, -чки, -шки пишу се малим словом*присвојни придеви на -ов, -ев, -ин пишу се великим словом* заменица СЕБЕ, СЕ упућује на субјекат реченице*вишечлани бројеви пишу се одвојено


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.