Приложения на Фейсбук в проектната дейност

by eduambassador
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Приложения на Фейсбук в проектната дейност

Фейсбук акаунт

NEW!

Фейсбук група

Фейсбук страница

Как използвахме Фейсбук в проектната работа на клуб "Многоезикова класна стая с ГлогстерЕДУ" по проекта "Успех" на МОНМ

Учениците в клуба използваха един общ акаунт в Фейсбук "Rose Compclass", чрез който безпрепядствено да се логнат и използват други сайтове и техните инструменти с определена учебна цел.

Участниците на клуба използваха фейсбук група "Multilingual classroom with GlogsterEDU", за да комуникират с ученици от цял свят. В тази група осъществиха контакта си с третокласници от Ню Йорк и продължиха културната си комуникация в тяхното проектно wiki. Тук те се срещнаха с участнищи и от Глобалната класна стая и клубът взе участие в редица проекти и проектни уикита.

На тази Фейсбук станичка клубът публикува всичките си дейности с цел популяризиране на проект " Успех" и информиране на по-голяма аудитория за изявите му.


Comments

    There are no comments for this Glog.