Βιοντήζελ

by socvasiopoulos
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Energy & Environment

Toggle fullscreen Print glog
Βιοντήζελ

Η ανάγκη για τη χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων καυσίμων έναντι του πετρελαίου και των προϊόντων του έχει αρχίσει να παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στον ανεπτυγμένο κόσμο, τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για οικονομικούς και διαχειριστικούς λόγους

ΓΕΛ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ"ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΣ"

Biodiesel

Κολλάρα Φωτεινή & μαθητές Γ'


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.