Η δική μας τάξη

by Angeliki23
Last updated 8 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Η δική μας τάξη

Sailing4Caring

Η ταινία μας για το περιβάλλον

ΣΤ21ο Πρότυπο Πειραματικό Δ. Σχ. Αλεξανδρούπολης

Ας πάμε ένα ταξίδι: προορισμός- η γνώση μεταφορικό μέσο- το μυαλό συνταξιδιώτες- όλοι εμείςεφόδιά μας- οι σκέψεις και τα συναισθήματα

Η δική μας ξεχωριστή τάξη


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.