Да променим!

by sunrise651
Last updated 7 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Vocational & Technology
Subject:
Computer & Information

Toggle fullscreen Print glog
Да променим!

Текст

Творчество

Учители

Ученици

Glogster EDU е водеща световна образователна платформа за творческа изява на знания и умения в класната стая и извън нея

Glogster EDU дава технологическата възможност на учители и ученици да създават ГЛОГОВЕ - онлайн мултимедийни постери

Образование

Иновации

Забавно учене

Изразете вашите творчески идеи...

Видео

Графики

Картини

Снимки

Звук

Промяна

за контакти:

"Ние преподаваме най - добре това, което искаме да научим"Ричард Бач

Моето мото:

Ангажирайте вашите ученици

Вдъхновете към любознателност

Възбудете тяхното въображение

Споделете широко


Comments

  • loryrous 7 years ago

    loryrous's avatar

    Wonderfull!!! The best presentation :)