Σπάζουμε τη γυάλινη οροφή

by mariamchl258f9db21cbef8
Last updated 3 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Digital Storytelling

Toggle fullscreen Print glog
Σπάζουμε τη γυάλινη οροφή

Tearcher4Europe 2017-20182ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου "Δημήτρης Γληνός"

Ζωγράφισε ο μαθητής Γιάννης ΠΕργάστηκαν οι μαθητές/ριες του Β΄5Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Μιχάλη

Γυάλινη ΟροφήΠεριπτώσεις...

"Γυάλινη οροφή"Γιατί;

Θεσμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης που προασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών

Αντι-ιστορίες (counterstories) που δίνουν "φωνή" στις γυναίκες

Ψηφιακή Ιστορία


Comments

    There are no comments for this Glog.