2eso mates N2 equacions.

by carsegper5710a57690526
Last updated 6 years ago

Discipline:
Math
Subject:
Algebra I
Grade:
2

Toggle fullscreen Print glog
2eso mates N2 equacions.

Una equació de primer grau és ...... i resoldre-la consisteix en ....

Equacions de primer grau.

1. Què ès una equació?.

Per a resoldre una equació qualsevol cal aillar la X i calcular el seu valor.

Els tipus d'equacions que podem tenir són per exemple les de la foto de dalt a la dreta.

"easyfisquim"

Per a més informació pots anar al bloc del professor :

2. Què cal fer per a resoldre una equació?.

Exemples d'equacions. Tipus.

Aquest es un exemple d'equació!!


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.