29 ekim

In Glogpedia

by dyellowrosepotter
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World History

Toggle fullscreen Print glog
29 ekim

29 EKİM

29 ekim 1923

Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet

Milletvekilleri, kanunları yapar ve yöneticileri milleti için denetler. Halk, yöneticilerini seçim ile seçebilmektedir.

Cumhuriyet bayramı, Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923 tarihinde yönetim şekli olarak cumhuriyeti benimsemesi adına her sene bu günde kutladığı milli bayramdır. Bu bayramda statlarda kutlamalar ve akşamları sokaklarda fener alayları yapılır.

Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet'i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın görevidir.

Cumhuriyet;yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir.Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.Cumhuriyet'in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramının önemi konusunda verdiği 10. Yıl Nutkunda bu bayramın en büyük bayram olduğunu söylemiştir.

Milletvekilleriyle konuşulup oluşturulan öneriyi 29 Ekim günü Mustafa Kemal Atatürk TBMM’ye getirmiştir. Meclisin öneriyi kabul etmesiyle Türkiye Devleti’nin yeni yönetim şekli “Cumhuriyet” ve yeni adı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olmuştur.

Millet, kendi temsilcileri olan milletvekilleri kanalıyla kendini idare etme yetkisini kullanır. Cumhuriyette vatandaşların seçme ve seçilme hakkı mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği üzere bu yönetim biçiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.


Comments

    There are no comments for this Glog.