юридична деонтологія

In Glogpedia

by SergiyPanasyuk
Last updated 5 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Citizenship

Toggle fullscreen Print glog
юридична деонтологія

юридична деонтологіявід Сергія Панасюкавсі права захищено

Юридична деонтологія - це наука, що вивчає базові засади професії юриста. Протою мовою кажучи - яким має бути юрист.Це основи юридичної професії, які викладаються для студентів юридичних факультетів ВНЗ.

Що таке юридична деонтологія?

Які можна виділити основні юридичні професії

1. Адвокат2. Юрист на підприємстві3. Суддя4 Прокурор5. Слідчий6. Оперативний уповноважений7. Самозайнятий юрист

Що головне для юриста?

Головними ознаками фахівця у галузі права є:1. Верховенства права та справедливості!2. Практичні навички та теоретичні знання!3. Чесність та відданість справі!

Для чого Ви хочете бути юристом?Обміркуйте!Обгрунтуйте!Доведіть!Будьте!


Comments

    There are no comments for this Glog.