Проект 2018-19

by glogel11
Last updated 1 year ago

Discipline:
Personal
Subject:
About me

Toggle fullscreen Print glog
Проект 2018-19

ОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ", С.РАНИ ЛИСТпроект  „Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето”Договор № БС-33.17-3-004/27.09.2018 г. Конкурсна процедура 33.17-2018 Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

От миналото към бъдещето по-добри!

Група "Опознай и сътвори"

Екип по проекта

Информиране и публичност

Кръгла маса и семинар

Пресконференция 30-10-2018

Група "И технологиите могат да ни обединяват"

Цел на проекта: Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и прилагане на различни форми на интеркултурно образование за по-добрата им интеграция и социализация.

Екскурзия до Историческия музей, Кърджали и възстановка на  „Лазаруване"

Възстановка на обичая „Хъдърлез“

Група "Различни заедно"

За съхраняване и развиване на културната идентичност

За осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси, организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетани с традициите на етническите групи

Брошура за проекта

Картички с билко по проекта


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.