17. VE 18. YÜZYILLARDA BİLİM

by esmaadiyaman3617
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Psychology
Grade:
3,4,5,6,7,8,9

Toggle fullscreen Print glog
17. VE 18. YÜZYILLARDA BİLİM

Isaac Newton, (4 Ocak 1643 (25 Aralık 1642) – 31 Mart 1727(20 Mart 1727)) İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, felsefeci ve kimyacıdır. Tarihteki en etkileyici bilim adamı olduğu düşünülür. Bilim devrimi ve bilimsel metod, onun adıyla anılır.

OPTİĞİN MODERN DÖNEM ÖNCÜSÜ*KIRINIM OLAYI*GİRİŞİM OLAYI*FOTOELEKTRİK OLAY*PARÇACIK VE DALGA KURAMIEN ÖNEMLİ ESERİ:**DİOPTİKS

Gelmiş geçmiş bilim adamlarının en büyüklerinden biri olarak kabul edilen Newton, matematik ve fizikte çok önemli buluşlar gerçekleştirdi

EN BÜYÜK NEWTON

HAYATI

ısaac newton

17. VE 18.YÜZYILLARDABİLİM

Your text here

. Newton’un bilime en büyük katkısı mekanik alanındadır. Merkezkaç kuvveti yasası ile Kepler yasalarını birlikte ele alarak kütle çekim yasasını ortaya koydu. Newton hareket yasaları olarak bilinen eylemsizlik ilkesi, kuvvetin kütle ile ivmenin çarpımına eşit olduğunu ifade eden yasa ve etki ile tepkinin eşitliği fiziğin en önemli yasalarındandır


Comments

    There are no comments for this Glog.