Туитър в класната стая 1

by eduambassador
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Technology

Toggle fullscreen Print glog
Туитър в класната стая 1

Какво е Туитър

микроблог

Социална мрежа

Начин за глобална връзка

общуваме

Социална мрежа, която бързо се превърна в едно от най-бързо развиващите се средства за обучение в учителската дейност.Посредством 140 знака или по-малко учителите се свързва с други учители от цял свят, за да споделят ресурси, да вземат участие в глобални дискусии, където биват информирани своевременно за нови технологии в образованието. Учениците също могат да се интегрират в Туитър . Създайте Class Room Twitter акаунт, където да въведете и представите вашите (13 години и по-млади) ученици и по този начин ги свържите към глобалната образователна мрежа.

свъзваме се

сътрудничим

ЦЕЛИ

достижими

Глобална грамотност

Информационна грамотност

Социална грамотност в мрежата

Дигиталногражданство

умения

съдържание

рамка

ИНСТРУМЕНТИ

source


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.