1. sv. válka - časová osa

In Glogpedia

by PletanekO
Last updated 4 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World War I
Grade:
8

Toggle fullscreen Print glog
1. sv. válka - časová osa

1. sv. válka

stručný přehled

1914

1915

1916

1917

1918

Státy bývalého Trojspolku byly dlouhou válkou již silně vyčerpané. V důsledku ponorkové války vstoupily v dubnu do války USA na straně Dohody. V čele USA byl prezident W. Wilson. V říjnu (listopadu proběhla v Rusku revoluce, která nastolila vládu bolševiků v čele s V. I. Leninem. Již dříve byl popraven car Mikuláš II. s rodinou.

Na stranu Dohody přistupuje Itálie, která bojuje proti R-U a vzniká italská (jižní) fronta. Postup Němců na východě. U města Yprés v Belgii použili Němci bojový plyn.

Záminkou k rozpoutání války se stal atentát na následníka trůnu - František Ferdinand d´Este. K tomu došlo 28. 6. Po měsíčním ultimátu vyhlásilo 28. 7. R-U válku Srbsku - 1. sv. válka začala. Příčinami byly spory velmocí a nevraživost mezi nimi (Německo x Francie). Na jední straně stály státy Trojspolku (Něm., R-U, It.), na druhé státy Dohody (VB, Fr., Rusko). Blesková válka skončila na řece Marně.

V tomto roce proběhly asi dvě nejznámější a nejkrutější bitvy války - u pevnosti Verdun a na řece Sommě. Zde byly poprvé použity tanky. Rusové uskutečnili úspěšnou ofenzivu na východě.

V důsledku občanské války uzavřelo Rusko v březnu mír s Německem (brestlitevský mír). V létě obsadili čs. legionáři Transsibiřskou magistrálu. Poslední pokusy Německa i R-U o ofenzivu selhaly. 1. 11. podepsalo příměří R-U, 11. 11. pak Německo ve vagonu v Compiegne. Válka skončila, vyžádala si cca 10 mil. mrtvých a 20 mil. raněných.

mapa1914

mapa1918


Comments

    There are no comments for this Glog.