Next-Gen

Untitled glog

by mKahveci
Last updated 3 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Untitled glog

Siber Zorbalık

Siber zorbalık nedir?

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey yada gruba yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlardır.

Siber zorbalık

Siber zorbalık araçları

Örnek olarak:

© Mertcan Kahveci


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.