Next-Gen

Sibenik

by LjiljanaL
Last updated 1 year ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Sibenik

Šibenik je najstariji samorodni hrvatski grad na Jadranu. Prvi se put spominje na Božić 1066. kao utvrda i naselje u darovnici kralja Petra Krešimira IV., koji se zatekao u šibenskoj utvrdi.Šibenik 1169.godine dobiva od ugarskog kralja Stjepana III. status grada i pravo na kovanje novca.

Your text here

Nakon što je nesuđeni hrvatski kralj Ladislav prodao svoje pravo na Dalmaciju Mlecima za 100.000 dukata, Šibenik usprkos oružanom otporu 1412. dolazi pod vlast Venecije. Tijekom razdoblja mletačke vlasti potječe i najznačajniji kulturno-povijesni spomenik Šibenika - poznata šibenska Katedrala sv. Jakova, građena od 1491.-1536.

Tvrđava sv. Nikola

Tvrđava sv. Ivan

Tvrđava sv.Mihovil

Tvrđava Šubićevac

Sv. Nikola Tavelić prvi je Hrvat proglašen svecem.

Sv.Mihovil, zaštitnik Šibenika

Brojni su poznati Šibenčani . . .

Vesna Parun

Maksim Mrvica

Mate Mišo Kovač

Arsen Dedić

Dražen Petrović

i još mnogi drugi . . .

Faust Vrančić napisao je Rječnik pet najplemenitijih jezika Europe, 1595.Izumitelj Homo Volansa, letećeg čovjeka.

Šibenik

lat. Sibenium

JEDINA GRAĐEVINA U CIJELOJ EUROPI IZGRAĐENA ISKLJUČIVO OD KAMENA*MAJSTORI: Juraj Dalmatinac i Nikola Firentinac


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.