Next-Gen

SI de Calldetenes - Projecte ILEC

by sidecalldetenes
Last updated 4 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension
Grade:
4

Test Glog

Estratègies de comprensió: text, imatge

- Introducció:El nostre centreCom treballem l'ILEC- Objectius:Traspassem la informació al professoratReflexionem amb els alumnes les estratègies

- Què és l'Art i Escola?- Lliguem les estratègies: lectura i imatge- Visualització de la pel·lícula- Fer connexions, fer prediccions (abans de la imatge)- Lectura d'una crítica: fer prediccions, fer-se preguntes- Visualització de la pel·lícula: reflexió sobre el treball de les estratègies

Síntesis de l'aspirina.- Metodologia activa i participativa: diàleg pedagògic.- Treball cooperatiu.- Conflicte cognitiu.- Avaluació inicial i/o diagnòstica: idees prèvies.- Comunicació d'objectius de la unitat.

Estratègies de comprensió lectora: habituals en l'ensenyament d'una llengua estrangera. - Tècniques skimming i scanning.- Beneficis: més atenció, més motivació, mateixa línia de treball, més interacció i millor comprensió.- Curs 2012-2013: sessions de lectura dins les classes ordinàries.- Traspàs a altres professors del departament.

Realització d'una "demo" d'una exposició oral de Treball de Recerca a 4t d'ESO a càrrec del professor de Llengua castellana.- Aplicació del principi de mímesi (l'alumnat pren com a referència prèvia a la seva exposició oral individual o grupal la manera com ho ha fet el professor de llengua).- Oferta d'estratègies i "trucs" per evitar improvisacions, errades orals i "quedar-se en blanc".- Insistència en aportació de materials addicionals als "power point" com ara llibres, diaris, còmics i objectes físics adients vinculats amb el tema de l'exposició oral.

Secció d'institut de Calldetenes


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.