Next-Gen

santignasi

by ILECsantignasi
Last updated 4 years ago

Discipline:
World Languages
Subject:
Spanish
Grade:
4

Test Glog

Taller - Seqüència1. Pàg web “Fira de l’aixada”2. Pàg web “Coves del Toll”3. Pàg web “Castell de Fluvià”4. Connexió – motivació5. Modelatge6. Treball dels alumnes : Grup classe, Petit grup, Per parelles7.Reflexió per parelles- petit grup “explica-ho a tots”8. Rúbrica Individual

Your text here

Descripció• Descobrir les pàgines web com a font d’informació• Aprendre a “llegir- interpretar” informació de les Web• Conèixer nou llenguatge• Aprendre a navegar dins d’una pàgina• Autoria de les pàgines Web

Escola Sant Ignasi

Activitats de comprensió lectora

Juny de 2013

Descobrim les pàgines web

Preparació / recursos - Triar les pàgines Web: Llum, coves del Toll i castell de F. - Creació fitxa d'ajuda a la cerca - Referent d'aula - “Què volem saber?”."Llibret" - Què trobem en una web? - Què has trobat? - Icones - Rúbrica d' autoreflexió


Comments

    There are no comments for this Glog.