Prometna - Festival znanosti 17

by Prometnaskola
Last updated 4 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Prometna - Festival znanosti 17

"S kao Venecija" -korelacijski projekt predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, Povijest, strukovni predmeti i izvannastavne aktivnosti (Novinarska skupina "Prometheus")

Mletačka Republika- u 15. st. ("zlatno doba") nazivala se„Dominantna“, „Presvijetla“, „Kraljica Jadrana“ , „Grad vode“, „Grad mostova“ i "Grad svjetlosti“

Venecija- vodeće tiskarsko središte razdoblja renesanse

Zvonik Bazilike sv. Marka - jedan je od simbola grada Venecije. Venecijanci ga od milja zovu "Gazda kuće".

Galileo Galilei predstavio je mletačkom duždu svoj izum - teleskop na vrhu zvonika Svetoga Marka zbog čega mu je Senat udvostručio plaću.

Simbol lava - Pax tibi Marce, evangelista meus (lat.: Mir tebi, Marko, evanđeliste moj). Prema predaji, u doba mira knjiga je otvorena, a za rata zatvorena.

Masku s kljunom nosili su liječnici u vrijeme kuge kako se ne bi zarazili prilikom pregleda pacijenata.

Otočić Murano -proizvodnja murano stakla

Tradicija karnevala započela je još u 12. stoljeću. Vijeće desetorice 1608. godine odobrilo je nošenje maski samo tijekom karnevala. One koji su prekršili ovu odredbu čekale su strahovite kazne, od dvije godine zatvora do javnog batinanja te vezivanja uz Stup srama.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.